preskoči na sadržaj

Osnovna škola "Vežica" Rijeka

Login
Tražilica
Cjelodnevna nastava i produženi boravak

 

Na temelju članka 15. Zakona o osnovnom školstvu (NN 59/90, 26/93, 27/94, 7/96, 59/01, 114/01, 69/03 – pročišćeni tekst i 76/05) i članka 40. Statuta Grada Rijeke („Službene novine“ Primorsko-goranske županije broj 23/01, 4/02, 13/02, 3/05, 9/06, 17/06 – pročišćeni tekst, 8/07, i 44/07) Gradsko vijeće Grada Rijeke je na sjednici 3.srpnja 2008. godine donijelo Odluku o provođenju produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada u osnovnim školama Grada Rijeke. Odluka sadrži Godišnji plan i program rada, postupak utvrđivanja opsega produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada, sredstva za financiranje usluga škole i mjerila za naplatu usluge.

Temeljem prijedloga ravnateljice Odjelu za odgoj i školstvo o organiziranju skupina učenika za pohađanje redovitih razrednih odjela cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada i pohađanja produženog boravka te broja učitelja razredne nastave za njihovu provedbu,Poglavarstvo Grada Rijeke sukladno osiguranim sredstvima u Proračunu Grada odobrilo:

  • tri skupine  produženog boravka
  • tri učiteljice razredne nastave za provedbu programa

Produženi boravak provodi se za sve mlađe razrede u tri skupine.

Tijekom rada u produženom boravku djeca imaju zajutrak, ručak i popodnevnu užinu koji se u cijelosti  priprema u školskoj kuhinji.

Temeljem Odluke Grada Rijeke i potpisanog Ugovora o sufinanciranju programa produženog boravka i cjelodnevno odgojno-obrazovnog rada kl.: 023-01/15-04/42-53,Ur.br.: 2170/01-15-00-15-10 od 02. lipnja 2016. kojeg zastupa Gradonačelnik Vojko Obersnel i OŠ Vežica:

odobrio je u školskoj 2016./2017. godini u našoj školi organiziranje 3 skupine produženog boravka, s ukupno 90 uključenih učenika/ca.

u  Proračunu Grada Rijeke je osigurao sredstva za financiranje rada učitelja/ica koji izvode program produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada (plaće, naknade i druge prihode učitelja koje obračunava škola sukladno općim aktima odnosno kolektivnom ugovoru za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama) za 3 uključene učitelj/ice.

Ističemo da će u školskoj 2016./2017. godini:

roditelj-korisnik koji koristi prava iz socijalne skrbi Grada Rijeke sukladno  Odluci o socijalnoj skrbi, kao i roditelj učenika prvog razreda uslugu učitelja koristiti besplatno;
za učenike/ce slabijeg materijalnog statusa subvenciju prehrane i dio troškova rada učitelja koji izvodi program produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada odobravat će i dostavljati Školi Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb;
roditelj odnosno staratelj-korisnik za učenika prvog razreda snosit će samo troškove prehrane;
roditelj odnosno staratelj-korisnik za učenika koji nema prebivalište na području Grada Rijeke sudjeluje u cijeni Programa za dio troškova rada učitelja u iznosu od 450,00 kn mjesečno za 9 mjeseci. Ovaj trošak može snositi jedinica lokalne samouprave gdje učenik ima prebivalište.
roditelj odnosno staratelj-korisnik za učenika od drugog do četvrtog razreda koji ima prebivalište na području Grada Rijeke sudjeluje u cijeni Programa za dio troškova rada učitelja 9 mjeseci, i to ovisno o dohotku po članu kućanstva (prema Tablici koja je sastavni dio navedenog Zaključka).

Škola je dužna s roditeljem-korisnikom usluge sklopiti ugovor kojim će se regulirati njihova međusobna prava i obveze.

preskoči na navigaciju